Blog

6 czerwca 2019

Duża nie wygląda na swoje lata

Grzegorz Goździewski z Pokojewa dochował się pierwszej stutysięczniczki. To 14-letnia krowa o imieniu Duża 3, która w dziesięciu laktacjach dała 104 288 kg mleka. Obecnie jest […]
9 maja 2019

Kwasy tłuszczowe jako czynnik poprawiający parametry rozrodu u bydła mlecznego

Co jest ważne w hodowli bydła mlecznego? W dzisiejszych czasach coraz ważniejszym aspektem w hodowli bydła mlecznego staje się żywienie dostosowane do określonego stada/grupy produkcyjnej/indywidualnego zwierzęcia, […]